Support aan organisaties

Als abstracte denker kan Sandra goed overweg met complexe en onduidelijke situaties. Haar talent ligt in het verhelderen van problemen en deze vervolgens omzetten in voor iedereen begrijpelijke taal. Vanuit die kracht heeft zij, vaak in samenwerking met Bureau LWPC, projecten en trainingen ontwikkeld en uitgevoerd waarbij de focus ligt op mensen in kwetsbare omstandigheden zoals mantelzorgers, jongeren uit financieel minderdraagkrachtige gezinnen, mensen met een (te) klein sociaal netwerk en langdurig werkzoekenden.

Bij veranderingsprocessen binnen een welzijnsorganisatie is Sandra ook in te huren op detacheringsbasis, bijvoorbeeld als projectleider of coördinator. Ze gaat resultaatgericht te werk, is zorgvuldig en houdt zich aan haar afspraken. Door gebruik te maken van haar sterke intuïtie en scherpe observeringsvermogen bewaart zij het evenwicht tussen objectiviteit en de behoeften van een team.